Dr inż. Marek Zienkiewicz

Informujemy, że nasz pracownik, mgr inż. Marek Zienkiewicz z Katedry Geodezji i Oceanografii po publicznej obronie rozprawy doktorskiej głosami członków Rady Naukowej Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uzyskał stopień naukowy

doktora nauk technicznych
w dyscyplinie Geodezja i Kartografia

Temat rozprawy: Wybrane, teoretyczne i aplikacyjne własności Msplit estymacji.

Rada Naukowa nadając stopień postanowiła o wyróżnieniu rozprawy.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

Tomasz Neumann
10.10.2017
Wprowadzenie:
T.Neumann 10.10.2017
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 11.10.2017