Spotkanie Komitetu Sterującego na Wydziale Nawigacyjnym

W dniu 9 listopada na Wydziale Nawigacyjnym odbędzie się spotkanie Komitetu Sterującego dla obszaru polityki UE związanej z bezpieczeństwem na morzu (safety and security), prowadzonej w ramach Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (EU Strategy for Baltic Sea Region EUSBSR).

Głównym celem prowadzonej polityki jest osiągnięcie przez Region Bałtycki pozycji lidera w dziedzinie bezpieczeństwa morskiego. Ma to być realizowane poprzez promowanie określonych projektów o charakterze wdrożeniowym oraz naukowym realizowane we współpracy jednostek naukowych, przemysłu oraz administracji morskiej. Nad realizacją celów czuwają koordynatorzy, którymi są przedstawiciele administracji morskiej z Finlandii oraz Danii. Komitet Sterujący pełni rolę doradczą i pomocniczą względem Koordynatorów, skupiając przedstawicieli ministerstw Państw bałtyckich lub innych jednostek administracji państwowej działających w obszarze bezpieczeństwa morskiego a także przedstawicieli UE.

Nasz Wydział będzie po raz pierwszy gospodarzem tego spotkania.

Więcej informacji o prowadzonej polityce znajdą Państwo poniżej:
https://www.balticsea-region-strategy.eu/save-the-sea/pa-safe

Informacje o realizowanych projektach dotyczących bezpieczeństwa morskiego:
https://www.dma.dk/Vaekst/EU/EUOestersoestrategi/PAsafe/Pages/default.aspx

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

J. Montewka
08.11.2017
Wprowadzenie:
T.Neumann 08.11.2017
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 08.11.2017