dr Piotr Kopacz

Informujemy, że nasz pracownik, mgr inż. Piotr Kopacz z Katedry Nawigacji po publicznej obronie rozprawy doktorskiej głosami członków Rady Naukowej Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uzyskał stopień naukowy

doktora nauk matematycznych
w zakresie matematyki

Temat rozprawy: Zermelo navigation problem in geometric structures.
Rada Wydziału postanowiła również o wyróżnieniu obronionej dysertacji.
Promotorem rozprawy był dr hab. Robert Wolak, prof. UJ.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

T. Neumann
20.12.2018
Wprowadzenie:
T.Neumann 20.12.2018
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 21.12.2018