Godziny dziekańskie

Dziekan Wydziału Nawigacyjnego 
ogłasza  godziny dziekańskie

w dniu 31 października 2018 r. (środa) od godziny 12.00

Zajęcia z przedmiotów objętych konwencją STCW muszą zostać przełożone, a termin ich odrobienia ustalony z prowadzącym.

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

T. Neumann
25.10.2018
Wprowadzenie:
T.Neumann 25.10.2018
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 25.10.2018