Ogłoszenie stypendialne

Wnioski stypendialne na semestr letni przyjmowane będą w terminie od 5 do 20 lutego. Do 12 lutego wnioski można zostawiać w dziekanacie, a od 12 lutego w WKS. Godziny dyżurów WKS będą znane w późniejszym terminie.

Studenci, którzy otrzymali stypendium w semestrze zimowym ubiegając się o przedłużenie stypendium na semestr letni zobowiązani są do dostarczenia niżej wymienionych dokumentów:

Jeżeli sytuacja materialna nie uległa zmianie:

Jeżeli sytuacja materialna uległa zmianie studenci przedłużający zobowiązani są dostarczyć oprócz wyżej wymienionych:

Studenci ubiegający się o przedłużenie stypendium rektora oraz stypendium specjalnego zobowiązani są do złożenia:

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

Tomasz Neumann
05.02.2018
Wprowadzenie:
T.Neumann 05.02.2018
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 05.02.2018