dr inż. Andrzej Hejmlich

Informujemy, że nasz pracownik mgr inż. kpt.ż.w. Andrzej Hejmlich z Katedry Eksploatacji Statku po publicznej obronie rozprawy doktorskiej głosami członków Rady Naukowej Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni uzyskał stopień naukowy

doktora nauk technicznych
w zakresie transportu

Temat rozprawy: Metoda oceny wpływu czynnika ludzkiego na ryzyko wypadku statku morskiego podczas manewrów na akwenie ograniczonym.
Promotorem rozprawy była dr hab. inż. Teresa Abramowicz-Gerigk, prof. UMG.
Promotorem pomocniczym rozprawy był dr inż. kpt.ż.w. Przemysław Wilczyński.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

T. Neumann
28.03.2019
Wprowadzenie:
T.Neumann 28.03.2019
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 08.04.2019