dr inż. Krzysztof Wróbel

Informujemy, że nasz pracownik mgr inż. Krzysztof Wróbel z Katedry Nawigacji po publicznej obronie rozprawy doktorskiej głosami członków Rady Naukowej Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni uzyskał stopień naukowy

doktora nauk inżynieryjno-technicznych
w zakresie inżynieria lądowa i transport

Temat rozprawy: Systemowa analiza bezpieczeństwa bezzałogowego statku handlowego w ujęciu jakościowym.
Promotorem rozprawy był dr hab. inż. Jakub Montewka, prof. UMG.
Promotorem pomocniczym rozprawy był dr hab. inż. Przemysław Krata, prof. UMG.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

T. Neumann
25.06.2019
Wprowadzenie:
T.Neumann 25.06.2019
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 25.06.2019