dr inż. Paweł Dąbrowski

Informujemy, że nasz pracownik mgr inż. Paweł Dąbrowski z Katedry Geodezji i Oceanografii po publicznej obronie rozprawy doktorskiej głosami członków Rady Naukowej Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni uzyskał stopień naukowy

doktora nauk inżynieryjno-technicznych
w zakresie inżynieria lądowa i transport

Temat rozprawy: Zastosowanie metod teorii odwzorowań kartograficznych przy opracowaniu wyników pomiarów wykonanych w technologii skaningu laserowego.
Promotorem rozprawy był prof. dr hab. inż. Cezary Specht, Uniwersytet Morski w Gdyni
Promotorem pomocniczym rozprawy był dr inż. Marek Zienkiewicz, Politechnika Gdańska

Rada Wydziału postanowiła również o wyróżnieniu obronionej dysertacji.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

T. Neumann
19.09.2019
Wprowadzenie:
T.Neumann 19.09.2019
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 19.09.2019