Wydziałowe Seminarium Naukowe

Dziekan Wydziału serdecznie zaprasza na wydziałowe seminarium naukowe, które odbędzie się 7.02.2019 r. o godzinie 11:00 w sali 121. Podczas trwania seminarium wystąpi mgr inż. Kamil Formela z Katedry Nawigacji naszego wydziału z prezentacją pt. „Wielokryterialna metoda oceny bezpieczeństwa nawigacyjnego dla różnych wariantów projektowanej drogi wodnej”.

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

T. Neumann
31.01.2019
Wprowadzenie:
T.Neumann 31.01.2019
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 31.01.2019