Harmonogram

Harmonogram prac Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Nawigacyjnym w roku akademickim 2016/2017

 

Lp.
Zadanie
Termin realizacji
Uwagi
1
Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych na Wydziale Nawigacyjnym dotyczących oceny przez studentów nauczycieli akademickich w zakresie wypełniania przez nich obo wiązków dydaktycznych. wrzesień 2017 Na podstawie wyników ankiet  
2
Analiza wyników badań przeprowadzonych egzaminów i innych form sprawdzania efektów kształcenia osiąganych przez studenta. październik 2017 Na podstawie wyników
3
Analiza wyników badań absolwentów AMG lat 2012-2016 przeprowadzonych przez Biuro Karier Uczelni, w szczególności absolwentów Wydziału Nawigacyjnego   marzec 2017 Na podstawie wyników
4
Opracowanie zadań dla WKJK jako organu odpowiedzialnego za realizację jednego z celów operacyjnych przestawionych w ramach celów strategicznych AMG w kadencji 2016 - 2020  wrzesień 2017 Uchwała Senatu AMG 24.11.2017
5
Dopasowanie, zalecanego w miernikach określających stopień realizacji celu, badania ankietowego zadowolenia absolwentów stosowanego na Wydziale Mechanicznym na potrzeby obydwu kierunków Wydziału Nawigacyjnego   wrzesień 2017 Uchwała Senatu AMG 24.11.2017
6 Monitorowanie realizacji przez Wydział Nawigacyjny uchwalonej przez Radę Wydziału strategii rozwoju w zakresie kształcenia wrzesień 2017 Uchwała Rady WN
7 Opracowanie wyników zrealizowanego wśród nauczycieli akademickich badania ankietowego dotyczącego infrastruktury dydaktycznej Wydziału Nawigacyjnego marzec 2017 Na podstawie wyników ankiet  

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

T. Neumann
05.03.2018
Wprowadzenie:
T.Neumann 05.03.2018
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 05.03.2018