Modern Ship Management

Kierunek: 

Nawigacja

Rodzaj: 

Studia podyplomowe

W roku akademickim 2018/2019 uruchomiona zostanie czwarta edycja studiów.

Program studiów:

 • Podstawy wiedzy o eksploatacji statków
 • Ship Management – Zarządzanie Statkami – stan obecny
 • System Zarządzania Jakością
 • Zarządzanie Załogami i Personelem
 • Zarządzanie technicznymi aspektami eksploatacji statków
 • Komercyjne zarządzanie statkami
 • Znajomość obowiązujących aktów i uregulowań
 • Wybrane zagadnienia zarządzania statkami
 • Zarządzanie firmą ship managerska

Rekrutacja na studia podyplomowe rozpoczyna się 01 grudnia 2018 r.

Osoby zainteresowane powinny złożyć następujące dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na studia oraz CV
 • Ksero dowodu osobistego
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów
 • Potwierdzenie uiszczenia 85 PLN opłaty wpisowej
 • Oświadczeni o wyborze wariantu płatności

Opłata rekrutacyjna 85 PLN, opłata za semestr wynosi 2750 PLN, konto bankowe Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni : 60 1140 1153 0000 2235 4300 1008 , koniecznie z zaznaczeniem: „Studia podyplomowe SHIPMAN”.

Obowiązuje kolejność zgłoszeń i wynik rozmowy kwalifikacyjnej  (Tel. 58 6203108).

 

Termin rekrutacji: 

VI-IX
Wprowadzenie:
T.Neumann 08.09.2017
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 07.12.2018