Szczegółowy terminarz rekrutacji

W terminie od 02.07 do 26.07 komplet dokumentów należy dostarczyć do siedziby Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, Aula Wydziału Nawigacyjnego, Al. Jana Pawła II 3, Gdynia, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-14:00.

26.07 lipca dokumenty przyjmowane będą do godziny 12:00.

Komplet dokumentów zawiera:

  • oryginał i/lub odpis na prawach oryginału (przyjmowane będą tylko świadectwa wydane przez szkołę)
  • podanie do JM Rektora o przyjęcie na studia z naklejonym zdjęciem
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (dowód wpłaty pocztowej, dowód wpłaty w banku, potwierdzenie dokonania przelewu)
  • na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunek Nawigacja dodatkowo Morskie Świadectwo Zdrowia

Po ogłoszeniu wstępnych wyników rekrutacji, które nastąpi 26.07 (o godzinie 14:00 wyniki zostaną opublikowane w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów) w przypadku uzyskania statusu wstępnie przyjęty w terminie do poniedziałku 29.07 do godziny 14:00 należy dostarczyć drugie świadectwo dojrzałości (o ile nie zostało złożone wcześniej). Teczka kandydata koniecznie zawierać musi świadectwo dojrzałości oraz jego odpis (dokumenty te wydaje szkoła średnia w momencie ogłoszenia wyników egzaminów maturalnych). Niespełnienie tego warunku skutkować będzie nieprzyjęciem na studia oraz jednocześnie przyjmowaniem na studia kandydatów z listy rezerwowej.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna 30.07 o godzinie 11:00 zamyka listy przyjętych na studia. W dniu 31.07. nieodebrane wcześniej dokumenty kandydatów nieprzyjętych na studia o godzinie 13:00 zostaną odesłane pocztą.

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

T. Neumann
26.05.2018
Wprowadzenie:
T.Neumann 26.05.2018
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 15.07.2019