Aktualności

W dniu 7 stycznia 2020 Dziekan WN powołał Wydziałowy Zespół Badawczy, działający w ramach dyscypliny naukowej inżynieria lądowa i transport w następującym składzie:
  • Dr hab. inż. Jakub Montewka, prof. UMG – kierownik
  • Dr hab. inż. Przemysław Krata, prof. UMG
  • Dr inż. Krzysztof Wróbel
  • Dr inż. Jolanta Mazurek
  • Mgr inż. Mateusz Gil

Z wielką przyjemnością informujemy, że w środę 05.02.2020 r.

dr Sambor Guze

głosami członków Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dysycyplinie naukowej inżynieria lądowa i transport.

Z przyjemnością informujemy, że w wyniku ewaluacji jakości działalności naukowej 2015-2018, przeprowadzonej przez KEJN MNiSW, Wydział Nawigacyjny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni uzyskał kategorię B.

Serdecznie gratulujemy wszystkim pracownikom Wydziału!

Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020.

Strony

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

Tomasz Neumann
24.03.2017
Wprowadzenie:
T.Neumann 24.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 19.08.2017