Aktualności

Na spotkaniu z szefami kompleksu edukacyjnego Bałtyckiej Akademii Rybołówstwa w Kaliningradzie, przybyli z AMG WN dziekan Leszek Smolarek, jego zastępca Przemysław Wilczyński, szef Ośrodka Żeglarskiego Akademii Morskiej w Gdyni Andrzej Szklarski. Strona Bałtyckiej Akademii Rybołówstwa w Kaliningradzie była reprezentowana przez rektora Volkogon Vladimir, szefa żeglugi i szkolenia praktycznego Michaiła Nowikowa, wiceszefa Akademii organizacyjnej i edukacyjnej pracy Vladimir Makarenko.

W dniach 19-23 lutego 2018 r. w Londynie odbywa się 5 sesja Podkomitetu ds. bezpieczeństwa żeglugi, komunikacji oraz poszukiwań i ratownictwa (NCSR) Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO).

Profesor Adam Weintrit z Katedry Nawigacji Wydziału Nawigacyjnego jest członkiem polskiej delegacji jednocześnie reprezentującym Akademię Morską w Gdyni w obradach tej ważnej organizacji.

W Pałacu Prezydenckim odbyła się w piątek uroczystość, podczas której zostały wręczone odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej oraz dla rozwoju polskiej medycyny.

Wśród osób wyróżnionych Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski znalazł się pracownik Wydziału Nawigacyjnego, prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Adam Weintrit.

Podczas tegorocznej sesji podkomitetu SDC (Ship Design & Construction) Międzynarodowej Organizacji Morskiej (22-26 stycznia 2018, Londyn) jednym z przedstawianych zagadnień była propozycja Polski dotycząca modyfikacji metody wyznaczania okresu rezonansowych kołysań statku, mająca znaczenie dla projektowanych kryteriów oceny stateczności drugiej generacji. Metoda ta została opracowana przez pracowników Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, zaś w skład delegacji polskiej wszedł jeden z autorów.

Strony

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

Tomasz Neumann
24.03.2017
Wprowadzenie:
T.Neumann 24.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 19.08.2017