Aktualności

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO 
UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI
zawiadamiają o
PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr inż. Pawła Dąbrowskiego
„Zastosowanie metod teorii odwzorowań kartograficznych przy opracowaniu wyników pomiarów wykonanych w technologii skaningu laserowego”
 

Informujemy, że nasz pracownik mgr inż. Ewa Dąbrowska z Katedry Matematyki po publicznej obronie rozprawy doktorskiej głosami członków Rady Naukowej Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk uzyskał stopień naukowy

doktora nauk inżynieryjno-technicznych
w zakresie automatyki i robotyki

Informujemy, że nasz pracownik mgr inż. Mateusz Torbicki z Katedry Matematyki po publicznej obronie rozprawy doktorskiej głosami członków Rady Naukowej Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk uzyskał stopień naukowy

doktora nauk inżynieryjno-technicznych
w zakresie automatyki i robotyki

Informujemy, że nasz pracownik mgr inż. Jolanta Mazurek z Katedry Matematyki po publicznej obronie rozprawy doktorskiej głosami członków Rady Naukowej Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni uzyskał stopień naukowy

doktora nauk inżynieryjno-technicznych
w zakresie inżynieria lądowa i transport

Strony

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

Tomasz Neumann
24.03.2017
Wprowadzenie:
T.Neumann 24.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 19.08.2017