Aktualności

Informujemy, że nasz pracownik mgr inż. kpt.ż.w. Andrzej Hejmlich z Katedry Eksploatacji Statku po publicznej obronie rozprawy doktorskiej głosami członków Rady Naukowej Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni uzyskał stopień naukowy

doktora nauk technicznych
w zakresie transportu

Szanowni Państwo, Katedra Geodezji i Oceanografii zaprasza na spotkanie informacyjne dot. kierunku Technologie Kosmiczne i Satelitarne. Na spotkaniu przedstawione zostaną szczegółowe informacje dot. przebiegu studiów oraz korzyści wynikających z ich ukończenia. Przewidziana jest możliwość zadawania pytań. Zapraszamy we wtorek 12.02.2019 na godz. 14:00 do sali wykładowej w budynku Sędzickiego 19 (siedziba KGiO).

Dziekan Wydziału serdecznie zaprasza na wydziałowe seminarium naukowe, które odbędzie się 7.02.2019 r. o godzinie 11:00 w sali 121. Podczas trwania seminarium wystąpi mgr inż. Kamil Formela z Katedry Nawigacji naszego wydziału z prezentacją pt. „Wielokryterialna metoda oceny bezpieczeństwa nawigacyjnego dla różnych wariantów projektowanej drogi wodnej”.

Strony

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

Tomasz Neumann
24.03.2017
Wprowadzenie:
T.Neumann 24.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 19.08.2017