Aktualności

Dziekan Wydziału serdecznie zaprasza na wydziałowe seminarium naukowe, które odbędzie się 17.05.2018 r. o godzinie 11:00 w sali 121. Podczas trwania seminarium wystąpi mgr inż. Krzysztof Wróbel z Katedry Nawigacji naszego wydziału z prezentacją pt. „Systemowa analiza bezpieczeństwa bezzałogowego statku handlowego w ujęciu jakościowym”.

W dniach 22 – 23 marca 2018 r. na wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni odbędzie się konferencja  Forum Transportowe Młodych (FTM) organizowana przez Koło Naukowe ISTL oraz Morskie Koło Naukowe. FTM jest ogólnopolską studencką konferencją naukową podczas której studenci, stojący u progu swoich karier mają możliwość przedstawić swoje badania oraz wysłuchać i porozmawiać z liderami branży TSL.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Dniu Otwartym realizowanym na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni (Al. Jana Pawła II 3). W piątek 13.04.2018 r. otwarte zostaną drzwi laboratoriów przyszłym kandydatom na studia na Wydziale Nawigacyjnym. Na wszystkich zainteresowanych czekamy w godzinach 9:00 – 14:00.

Podczas Dnia Otwartego odwiedzić będzie można:

Na spotkaniu z szefami kompleksu edukacyjnego Bałtyckiej Akademii Rybołówstwa w Kaliningradzie, przybyli z AMG WN dziekan Leszek Smolarek, jego zastępca Przemysław Wilczyński, szef Ośrodka Żeglarskiego Akademii Morskiej w Gdyni Andrzej Szklarski. Strona Bałtyckiej Akademii Rybołówstwa w Kaliningradzie była reprezentowana przez rektora Volkogon Vladimir, szefa żeglugi i szkolenia praktycznego Michaiła Nowikowa, wiceszefa Akademii organizacyjnej i edukacyjnej pracy Vladimir Makarenko.

Strony

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

Tomasz Neumann
24.03.2017
Wprowadzenie:
T.Neumann 24.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 19.08.2017