Dyżury WKS dla IIITM po powrocie z praktyk

HARMONOGRAM PRACY WKS DLA III TM

po powrocie z praktyk

 

 

I tydzień 13 – 17.11.2023

 

 

Poniedziałek 12 – 13

Wtorek 10 – 11

Czwartek 12 – 13

Piątek 9 - 10

 

II tydzień 20 – 24.11.2023

Poniedziałek 9 -11, 12 – 13

Wtorek 9 - 11, 17 – 18

Piątek 14:15 – 18:00

 

Osoby składające wniosek o stypendium socjalne proszonę są w miarę możliowści o przyjście na dyżur w poniedziałek 12- 13 lub wtorek 10 - 11.

 

Podania o stypendium rektora złożone po 24.11.2023 nie zostaną rozpatrzone.

Podanie o stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi złożone po 24.11.2023 zostaną rozpatrzone, ale z pominięciem wypłaty za październik i listopad.

 

RANKING stypendium rektora dla całego wydziału zostanie ogłoszony 28.11.2023

 

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

P.Krajewska
08.11.2023