Harmonogram pracy Komisji w październiku

Wydziałowa Komisja Stypendialna

ogłasza harmonogram pracy komisji w październiku

Wnioski o przyznanie świadczeń dla studentów UMG w semestrze  zimowym  roku akademickiego  2023/2024  można składać w terminie   do 21.10. 2023r.

(Termin ten dotyczy wszystkich studentów wydziału Nawigacyjnego oprócz 3 TM stacjonarne)

Dzień

Data

Godzina

Dyżur

poniedziałek

9,16.10

11:00 – 12:00

Członek komisji

poniedziałek

2,9,16.10

12:00 – 13:00

Przewodnicząca Komisji

poniedziałek

16.10

14:00 – 16:00

Członek komisji

 

 

 

 

wtorek

3,10,17.10

10:00 – 11:00

Przewodnicząca Komisji

wtorek

3,10,17.10

15:30 – 17:30

Członek komisji

 

 

 

 

czwartek

5,12,19.10

12:00 – 13:00

Członek komisji

czwartek

5,12,19.10

14:15 – 16:15

Członek komisji

 

 

 

 

piątek

6,13,20.10

11:00 – 13:00

Członek komisji

piątek

6,13.10

14:30 – 16:30

Członek komisji

 

 

 

 

Sobota

7.10

12:30 – 13:30

Członek komisji

Sobota

14.10

12:30 – 13:30

Członek komisji

Sobota

21.10

12:30 – 13:30

Członek komisji

 

Studentom składającym wniosek o STYPENDIUM SOCJALNE zaleca się składanie wniosków podczas dyżuru Przewodniczącej Komisji.

Wszyscy studenci zobowiązani są złożyć wniosek w wersji papierowej,
natomiast studenci I stopnia I roku Nawigacji i Transport oraz II stopnia I roku Nawigacji i Transport wnioski muszą złożyć również za pośrednictwem strony USOSweb (instrukcja zostanie wkrótce udostępniona)

Wymagane dokumenty:

STYPENDIUM SOCJALNE – zał.2, zał.1 oraz zaświadczenia o dochodzie i składkach zdrowotnych za rok 2022 oraz inne dokumenty wynikające z charakterystyki rodziny wymienione w zał.9 Regulaminu

STYPENDIUM DLA Os.NIEPEŁNOSPRAWNYCH – zał. 7 i zał.1 oraz orzeczenie o niepełnosprawności

STYPENDIUM REKTORA – zał. 8 i zał.1 oraz wykaz ocen i innych dodatkowych osiągnięć

(Studenci I roku MSTiL tryb stacjonarny, którzy w zeszłym semestrze otrzymywali stypendium rektora i obecnie są 2 semestrze I roku, składają zał.8a i zał.1)

Szczegółowe przepisy oraz odnośnik do wymaganych załączników określa Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

https://umg.edu.pl/regulamin-ustalania-wysokosci-przyznawania-i-wyplacan...

Studenci będący członkami kół naukowych, Kompanii Honorowej, reprezentanci UMG w regatach żeglarskich lub wydarzeniach sportowych oraz biorący udział w pokazach/ warsztatch naukowych zobowiązani są przedstawić Komisji zaświadczenie od osoby upoważnionej.

OBYWATELE UKRAINY

Oprócz wymaganych dokumentów zobowiązani są złożyć OŚWIADCZENIE dla studentów Ukrainy (załącznik poniżej)

 

LISTY RANKINGOWE STYPENDIUM REKTORA ZOSTANĄ OGŁOSZONE

pod koniec listopada, ze względu na praktykę studentów III roku Nawigacji.

 

Podpisywanie decyzji stypendialnych nastąpi na przełomie listopada/ grudnia.

 

WYPŁATA świadczeń za październik, listopad i grudzień nastąpi po podpisaniu wszystkich DECYZJI, czyli w połowie GRUDNIA.

 

W związku z rejsem po drugim roku na pokładzie s/v "Dar Młodzieży"
Wydziałowa Komisja Stypendialna informuje, że w roku akademickim 2023/24

tylko i wyłącznie studenci III TM tryb stacjonarny

będą mieli przedłużony termin składania wniosków o stypendia w terminie 12  - 24.11.2023

Załączniki: 

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

P.Krajewska
29.09.2023