Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni

ISSN: 1730-1114

Naukowa i dydaktyczna, a także popularyzatorska działalność Katedr Wydziału Nawigacyjnego charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem tematycznym, co jest uwarunkowane odmiennością specjalizacji: od szeroko rozumianej problematyki nawigacyjnej, przez problemy eksploatacji statków i manewrowania nimi, specyficzne problemy meteorologii i oceanografii nautycznej do elementów prawa morskiego i eksploatacji portów.

Klamrą spinającą tak zróżnicowaną problematykę naukowo-dydaktyczną jest jej podporządkowanie potrzebom transportu morskiego.

Liczne prace wykonywane w ramach badań statutowych, zwykle wieloetapowe, z trudem znajdują dostęp do polskich periodyków naukowych lub fachowych, te bowiem mają na ogół odmienne profile tematyczne lub służą środowiskom, dla których problematyka prac statutowych katedr Wydziału jest w pewnej mierze obca.

W tej sytuacji zrodziła się w roku 1995 inicjatywa wydawania „PRAC WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO”, które mają stanowić forum prezentacji dorobku katedr i pracowników Wydziału Nawigacyjnego. „Prace” ukazują się co najmniej raz w roku. Wszystkie artykuły zamieszczone w Pracach Wydziału zostały zrecenzowane.

Prace Wydziału znajdują sie obecnie w nastepujacych bazach:

 

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

Joanna Szłapczyńska
21.02.2018
Wprowadzenie:
J.Szlapczynska 21.02.2018
Ostatnia modyfikacja:
a.kaizer 25.10.2020