Nowy Chairman European Group of Institutes of Navigation

W dniach 14-17 maja w Göteborg w Szwecji odbyła się kolejna edycja Europejskiej Konferencji Nawigacyjnej (ENC2018). W przeddzień konferencji odbyły się posiedzenie Zarządu i Zgromadzenie Ogólne European Group of Institutes of Navigation podczas którego odbyły się wybory nowych władz. Na stanowisko Chairman of EUGIN Council wybrany został pracownik naszego wydziału, przewodniczący Polskiego Forum Nawigacyjnego, dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski, prof. nadzw. AMG. To już drugi raz EUGIN powierzyła tą funkcje prof. Czaplewskiemu (poprzednio w latach 2012-2015). Jest to duże wyróżnienie dla polskiego środowiska nawigacyjnego. Kadencja będzie trwać od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2021.

European Group of Institutes of Navigation (www.eugin.info) jest Unijnym stowarzyszeniem skupiającym narodowe Instytuty Nawigacyjne oraz inne organizacyjne unijne m.in. Galileo Services, Confederation of European Shipmasters Associations. Jednym z przedsięwzięć, które jest realizowane, od 1991 roku, przez EUGIN to Europejska Konferencja Nawigacyjna, która jest europejską platformą wymiany doświadczeń naukowych oraz miejscem corocznej wystawy, podczas której firmy funkcjonujące w obszarze zabezpieczenia wszelkich form nawigacji i transportu przedstawiają swoją ofertę. Jest miejscem nawiązywania kontaktów środowiska naukowego i biznesu. Konferencja co roku odbywa się w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej. W 2019 roku odbędzie się w Warszawie w dniach 09 - 12 kwietnia a jej organizatorem jest Polskie Forum Nawigacyjne (www.enc2019.eu).

 

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

T. Neumann
21.05.2018
Wprowadzenie:
T.Neumann 21.05.2018
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 22.05.2018