Seminaria Naukowe

Planowane terminy seminariów naukowych pracowników Wydziału Nawigacyjnego w roku akademickim 2018/2019

 

 

Lp.

Data

Katedra

Temat

Prowadzący

1.

18.10.2018

Matematyki

Podejście symulacyjne Monte Carlo do analizy niezawodności złożonych systemów

Ewa Dąbrowska

2.

18.10.2018

GiO

Dokładność modeli geoidy w smartfonach na terenie Polski

Paweł Dąbrowski

3.

18.10.2018

TiL

Model wspomagania decyzji podczas organizacji prac czerpalnych w portach morskich

Adam Kaizer

4.

24.10.2018

Nawigacji

Analiza wykorzystywania AIS na morzu

Tadeusz Stupak

5.

31.10.2018

GiO

Stan aktualny GNSS

Krzysztof Czaplewski

6.

6.11.2018

GiO

Analiza dokładności M split estymacji

Marek Zienkiewicz

7.

8.11.2018

Matematyki

Dygresje o funkcjach hiperbolicznych i liczbach zespolonych

Beata Milczek

8.

8.11.2018

KES

Metody analizy wpływu środowiska morskiego na ruchy tratwy  ratunkowej

Edyta Książkiewicz

9.

15.11.2018

TIL

Modelowanie stochastyczne w systemach transportowych

Leszek Smolarek

10.

22.11.2018

Nawigacji

Planowanie podróży tranzytowych statków przez Północną Drogę Morską przy niepewnej informacji o warunkach żeglugi lodowej

Tadeusz Pastusiak

11.

6.12.2018

Til

Modelowanie niezawodności operacyjnej miejskiej sieci transportowej w aspekcie oddziaływania portu i zakłóceń w sieci

Monika Ziemska

12.

6.12.2018

Matematyki

Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem transportowych infrastruktur krytycznych

Krzysztof Kołowrocki

13.

13.12.2018

KES

Analiza badań dotyczących bezpieczeństwa ruchu statków na wodach ograniczonych

Henryk Śniegocki 

14.

13.12.2018

GiO

Systemy wysokościowe obowiązujące w Polsce

Jerzy Rogowski

15.

13.12.2018

Nawigacji

Współczesne, wybrane rozwiązania telematyczne w transporcie

Tomasz Neumann

16.

7.01.2019

GiO

Wykorzystanie systemów GNSS w inwentaryzacji transkolejowej

Cezary Specht

17.

10.01.2019

Matematyki

Consequences of Port and Maritime Critical Infrastructure Chemical Releases

Magdalena Bogalecka

18.

17.01.2019

KES

Problemy transportu ładunków wielkogabarytowych w transporcie morskim

Jarosław Soliwoda

19.

17.01.2019

TiL

Infrastruktura w żegludze śródlądowej w świetle rewitalizacji rzeki Wisły

Aleksandra Wawrzyńska

20.

24.01.2019

Nawigacji

O problemie nawigacji Zermelo

Piotr Kopacz

21.

7.02.2019

Matematyki

Arytmetyka trójkątów

Edward Mieczkowski

22.

7.03.2019

Matematyki

Model decyzyjny rozmieszczenia środków do zwalczania rozlewów olejowych ze statkow morskich

Jolanta Mazurek

23.

4.04.2019

Matematyki

XVIII Ogólnopolska Konferencja Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych - ciekawostki, nowe pomysły, uwagi

Bożena Kwiatuszewska-Sarnecka

24.

9.05.2019

Matematyki

Business continuity managment, planning and optimization in transport/computer networks

Sambor Guze

25.

6.06.2019

Matematyki

Reliability and safety of critical infrastructures: reliability, safety risk and resilience indicators

Joanna Soszyńska-Budny

 

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

Tomasz Neumann
23.10.2017
Wprowadzenie:
T.Neumann 23.10.2017
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 12.10.2018