Seminaria Naukowe

Planowane terminy seminariów naukowych pracowników Wydziału Nawigacyjnego w roku akademickim 2017/2018

KES

 1. "System monitorowania obciążeń nabrzeży portowych”, dr hab. inż. Teresa Abramowicz-Gerigk, 15 marca 2018
 2. "Modelowanie CFD osiadania statku w sytuacjach szczególnych”, dr inż. Jacek Jachowski, 19 kwietnia 2018
 3. "Metody analizy wpływu środowiska morskiego na ruchy tratwy ratunkowej”, mgr inż. Edyta Książkiewicz, 17 maja 2018

KGIO

 1. "Zaburzenia ruchu orbitalnego satelitów GPS na przykładzie satelity PRN11", mgr inż. Paweł Dąbrowski, 22 lutego 2018
 2. "Analiza deformacji sieci geodezyjnych z zastosowaniem Msplit estymacji z warunkami wiążącymi konkurencyjne parametry", dr inż. Marek Hubert Zienkiewicz, 8 marca 2018
 3. "Współczesne zagrożenia w funkcjonowaniu GNSS", dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski, 12 kwietnia 2018
 4. "Problemy realizacji wysokościowego układu odniesienia na morzu", prof. dr hab. inż. Jerzy Rogowski, 17 maja 2018
 5. "Wykorzystanie jednostki Navigator One AMG w pomiarach hydrograficznych", prof. dr hab. inż. Cezary Specht, 7 czerwca 2018

KM

 1. "Wzmacnianie Odporności Infrastruktur Krytycznych na Zmiany Klimatyczne - Case Study", prof. dr hab. Krzysztof Kołowrocki, 15 lutego 2018
 2. "Reliability, Safety, Risk and Resilience Indicators of Critical Infrastructures - część 1", prof. dr hab. Krzysztof Kołowrocki, 22 lutego 2018
 3. "Reliability, Safety, Risk and Resilience Indicators of Critical Infrastructures - część 2", prof. dr hab. Krzysztof Kołowrocki, 1 marca 2018
 4. "Safety of Complex Interdependent Systems with Cascading Effects - część 1", dr Agnieszka Blokus-Roszkowska, 8 marca 2018
 5. "Safety of Complex Interdependent Systems with Cascading Effects - część 2", dr Agnieszka Blokus-Roszkowska, 15 marca 2018
 6. "Safety and Business Continuity of Transport and Information Critical Infrastructure Networks - część 1", dr Sambor Guze, 22 marca 2018
 7. "Safety and Business Continuity of Transport and Information Critical Infrastructure Networks - część 2", dr Sambor Guze, 29 marca 2018
 8. "Port and Maritime Critical Infrastructure Chemical Spill/Accidence Consequences, Modelling, Identification, Prediction, Optimization, Mitigation - część 1", dr Magda Bogalecka, 5 kwietnia 2018
 9. "Port and Maritime Critical Infrastructure Chemical Spill/Accidence Consequences, Modelling, Identification, Prediction, Optimization, Mitigation - część 2", dr Magda Bogalecka, 12 kwietnia 2018
 10. "Baltic Sea Critical Infrastructures Safety and Security - część 1", dr inż. Przemysław Dziula, 19 kwietnia 2018
 11. "Baltic Sea Critical Infrastructures Safety and Security - część 2", dr inż. Przemysław Dziula, 26 kwietnia 2018
 12. "Reliability of Complex Systems Related to Their Operation Processes", mgr inż. Ewa Kuligowska, 10 maja 2018
 13. "Safety of Complex Systems Impacted by Climate-Weather Change", mgr Mateusz Torbicki, 17 maja 2018
 14. "Reliability, Safety, Risk and Resilience Indicators of Critical Infrastructures - część 3", prof. dr hab. Krzysztof Kołowrocki, 24 maja 2018

KN

 1. "Właściwości algorytmów jedno-populacyjnego oraz wyspowego wykorzystujących ewolucję różniczkową (Differential Evolution) do szeregowania dyskretno-ciągłego", dr inż. Aleksander Skakovski, 15 marca 2018
 2. "Wpływ informacji otrzymywanych z urządzeń nawigacyjnych na bezpieczeństwo nawigacji w rejonach ograniczonych", mgr inż. Agnieszka Ungert, 17 maja 2018
 3. "Bezpieczeństwo sieci infrastruktur krytycznych w obszarze Morza Bałtyckiego", dr inż. Przemysław Dziula, 14 czerwca 2018

KTIL

 1. "Instrumentarium naukowca - wykorzystanie narzędzi wspomagających proces pisania tekstów, wyszukiwania źródeł oraz udostępniania publikacji w Internecie", dr hab. inż. Jakub Montewka, prof. AMG,  16 marca 2018
 2. "Zarządzanie projektem prac czerpalnych na obszarach portowych. Sprawozdanie z zaawansowania rozprawy doktorskiej", mgr inż. Adam Kaizer, 25 kwietnia 2018
 3. "Temat wystąpienia zostanie podany w późniejszym terminie", Prezentacja Zaproszonego Gościa, 25 maja 2018

 

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

Tomasz Neumann
23.10.2017
Wprowadzenie:
T.Neumann 23.10.2017
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 14.05.2018