Krok po kroku

W dniu 04.05.2020 r. został uruchomiony internetowy system rejestracji kandydatów na studia prowadzone na Wydziale Nawigacyjnym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. W celu złożenia dokumentów na studia pierwszego stopnia wykonaj następujące czynności:

  1. Zarejestruj się w systemie internetowej rejestracji kandydatów. Zwróć szczególną uwagę na poprawne wpisanie danych osobowych. Pamiętaj, aby w sekcji wybierz kierunek wybrać ofertę studiów, na którą zamierzasz aplikować.
  2. Zbierz wymagane dokumenty. Warunkiem przyjęcia dokumentów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną (WKR) jest dostarczenie ich w terminie 01.07.2020 – 24.07.2020 r. w godzinach pracy WKR.
  3. Po skompletowaniu dokumentów uiść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł na rachunek bankowy wskazany przez system elektronicznej rekrutacji. Opłata rekrutacyjna jest oddzielna na każdy tryb i kierunek studiów, na jaki chcesz się ubiegać. Przed dokonaniem wpłaty dobrze zastanów się nad wyborem kierunku, wpłacona kwota jest bezzwrotna.
  4. Teczkę wraz z dokumentami złóż w dziekanacie w terminie i w godzinach jej pracy. Możliwe jest nadesłanie kompletu dokumentów przesyłką kurierską. Przesyłka musi jednak dotrzeć do WKR do dnia 24.07.2020 r do godziny 14:00. Przesyłki nadesłane po tym dniu nie będą brane pod uwagę podczas procesu rekrutacji.
  5. Oczekuj na wstępne wyniki rekrutacji. Zostaną one ogłoszone 24.07.2019 r. o godzinie 15:00.
  6. Jeśli zostałeś wstępnie przyjęty, bezzwłocznie, najpóźniej do 30.07  donieś brakujące dokumenty.
  7. Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane 31.07.

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

Tomasz Neumann
01.05.2017
Wprowadzenie:
T.Neumann 01.05.2017
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 04.05.2020