dr inż. Adam Kaizer

Informujemy, że nasz pracownik mgr inż. Adam Kaizer z Katedry Transportu i Logistyki po publicznej obronie rozprawy doktorskiej głosami członków Rady Naukowej Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni uzyskał stopień naukowy

doktora nauk inżynieryjno-technicznych
w zakresie inżynieria lądowa i transport

Temat rozprawy: Model wspomagania decyzji przy organizacji prac pogłębiarskich w portach morskich.
Promotorem rozprawy był dr hab. Leszek Smolarek, prof. UMG.
Promotorem pomocniczym rozprawy była dr hab. inż. arch. Karolina Krośnicka, prof. PG.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

T. Neumann
28.05.2019
Wprowadzenie:
T.Neumann 28.05.2019
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 29.05.2019