dr inż. Ewa Dąbrowska

Informujemy, że nasz pracownik mgr inż. Ewa Dąbrowska z Katedry Matematyki po publicznej obronie rozprawy doktorskiej głosami członków Rady Naukowej Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk uzyskał stopień naukowy

doktora nauk inżynieryjno-technicznych
w zakresie automatyki i robotyki

Temat rozprawy: Monte Carlo Simulation Approach to Reliability Analysis of Complex Systems.
Promotorem rozprawy była dr hab. Joanna Soszyńska-Budny, prof. UMG.
Promotorem pomocniczym rozprawy była dr Agnieszka Blokus.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

T. Neumann
05.07.2019
Wprowadzenie:
T.Neumann 05.07.2019
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 05.07.2019