dr inż. Jolanta Mazurek

Informujemy, że nasz pracownik mgr inż. Jolanta Mazurek z Katedry Matematyki po publicznej obronie rozprawy doktorskiej głosami członków Rady Naukowej Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni uzyskał stopień naukowy

doktora nauk inżynieryjno-technicznych
w zakresie inżynieria lądowa i transport

Temat rozprawy: Model decyzyjny rozmieszczenia środków do zwalczania rozlewów olejowych ze statków morskich.
Promotorem rozprawy był dr hab. Leszek Smolarek, prof. UMG.
Promotorem pomocniczym rozprawy był dr Sambor Guze.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

T. Neumann
25.06.2019
Wprowadzenie:
T.Neumann 25.06.2019
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 25.06.2019