dr inż. Mariusz Specht

Informujemy, że nasz pracownik mgr inż. Mariusz Specht z Katedry Transportu i Logistyki po publicznej obronie rozprawy doktorskiej głosami członków Rady Naukowej Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni uzyskał stopień naukowy

doktora nauk inżynieryjno-technicznych
w zakresie inżynieria lądowa i transport

Temat rozprawy: Wyznaczanie przebiegu linii podstawowej morza terytorialnego z zastosowaniem bezzałogowej jednostki pływającej na przykładzie wybranych akwenów morskich RP.
Promotorem rozprawy był kmdr dr hab. inż. Mariusz Wąż, prof. AMW
Promotorem pomocniczym rozprawy był kmdr por. dr inż. Adam Cichocki

Rada Wydziału postanowiła również o wyróżnieniu obronionej dysertacji.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

T. Neumann
25.09.2019
Wprowadzenie:
T.Neumann 25.09.2019
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 25.09.2019