dr inż. Mateusz Torbicki

Informujemy, że nasz pracownik mgr inż. Mateusz Torbicki z Katedry Matematyki po publicznej obronie rozprawy doktorskiej głosami członków Rady Naukowej Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk uzyskał stopień naukowy

doktora nauk inżynieryjno-technicznych
w zakresie automatyki i robotyki

Temat rozprawy: Safety of critical infrastructure exposed to operation and weather condition changes.
Promotorem rozprawy była dr hab. Joanna Soszyńska-Budny, prof. UMG.
Promotorem pomocniczym rozprawy był dr Sambor Guze.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

T. Neumann
05.07.2019
Wprowadzenie:
T.Neumann 05.07.2019
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 05.07.2019