Nowy zespół badawczy na Wydziale Nawigacyjnym

W dniu 7 stycznia 2020 Dziekan WN powołał Wydziałowy Zespół Badawczy, działający w ramach dyscypliny naukowej inżynieria lądowa i transport w następującym składzie:
 • Dr hab. inż. Jakub Montewka, prof. UMG – kierownik
 • Dr hab. inż. Przemysław Krata, prof. UMG
 • Dr inż. Krzysztof Wróbel
 • Dr inż. Jolanta Mazurek
 • Mgr inż. Mateusz Gil
Celem zespołu jest realizowanie aspektu poznawczego oraz praktycznego nauki w obszarach bezpieczeństwa i ryzyka w morskich systemach transportowych (MST) poprzez:
 1. Rozwijanie metod i modeli służących do analizy i oceny ryzyka wypadku w morskich systemach transportowych.
 2. Rozwijanie metod i modeli służących do analizy bezpieczeństwa dla nowoprojektowanych systemów socjotechnicznych, takich jak statki autonomiczne.
 3. Opracowanie wskaźników wyprzedzających służących ocenie bezpieczeństwa na akwenie morskim.
 4. Rozwijanie metod i modeli służących analizie wpływu wybranych elementów stateczności statku na bezpieczeństwo żeglugi.
 5. Rozwijanie modeli procesów związanych z akcją otaczania rozprzestrzeniającego się rozlewu olejowego.
 6. Rozwijanie modeli wyznaczających niezawodność człowieka w systemach transportowych, w tym operatora w centrum kontroli ruchu statków autonomicznych.
 7. Modelowanie niezawodności technicznej procesów transportowych. 
Nowopowstały zespół skupiający osoby o istotnym dorobku i naukowo rozpoznawane w Polsce i na świecie, tworzy przyjazne i nowoczesne środowisko pracy naukowej, dające wsparcie, motywujące oraz promujące ambitne cele naukowe. Harmonijnie współpracująca grupa z wyraźnym przywództwem, jasno wytyczonymi celami, dobrze zdefiniowaną tematyką badawczą, biegłością w posługiwaniu się nowoczesnym warsztatem naukowym, a nade wszystko pozytywnym osobistym przykładem i przekazem płynącym ze strony jej kierownictwa, jest w stanie zarówno osiągnąć nową jakość, jak i zmobilizować grono młodych pracowników.
 
Zapraszamy do zespołu osoby chętne do prowadzenia badań naukowych w obszarach związanych z bezpieczeństwem i ryzykiem w MST. Oferujemy satysfakcję, wysoki poziom naukowy, publikacje w renomowanych czasopismach ze światowej czołówki, staże w zagranicznych ośrodkach naukowych, uczestnictwo w najważniejszych konferencjach światowych poświęconych tematyce badawczej realizowanej w zespole.

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

J. Montewka
13.02.2020
Wprowadzenie:
T.Neumann 13.02.2020
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 13.02.2020