Informacje dla studentów studiów niestacjonarnych

Kursy zintegrowane dla studentów studiów stacjonarncyh oraz niestacjonarnych

We wtorek 17.10.2017 r. o godzinie 16:00 w Auditorium Maximum rozpoczynamy realizację szkoleń wymaganych do uzyskania książeczki żeglarskiej.

W tym tygodniu zajęcia odbędą się we wtorek oraz w środę.

Wprowadzenie:
T.Neumann 16.10.2017
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 16.10.2017

Komisja stypendialna przyjmuje wnioski na rok akademicki 2017/2018

SKŁAD WYDZIAŁOWEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ

  • Ewa Boguszewska - przewodnicząca komisji,
  • Aleksandra Gacioch – sekretarz komisji
  • Agata Myszka  – wiceprzewodnicząca sekretarz komisji
  • mgr inż. Aleksandra Kalkowska – członek komisji.
Wprowadzenie:
T.Neumann 05.10.2017
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 09.11.2017

Wnioski stypendialne

Termin składania wniosków stypendialnych oraz o przyznanie stypendium rektora w roku akademickim 2017/2018:

26.09.2017 r. – 13.10.2017 r.

Wnioski od 26.09. – 29.09 przyjmowane będą w DZIEKANACIE W GODZINACH PRACY DZIEKANATU, natomiast od 30.09 – 13.10 przyjmowane będą w pokoju WKS w P3 – GODZINY PODANE W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE.

 

Jednocześnie informujemy, że wysokość dochodu na członka rodziny studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi :

Wprowadzenie:
T.Neumann 13.09.2017
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 13.09.2017

Strony

Wytworzył informację:

13.03.2017
Wprowadzenie:
T.Neumann 13.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 15.03.2017