Informacje dla studentów studiów stacjonarnych

Wnioski stypendialne

Termin składania wniosków stypendialnych oraz o przyznanie stypendium rektora w roku akademickim 2017/2018:

26.09.2017 r. – 13.10.2017 r.

Wnioski od 26.09. – 29.09 przyjmowane będą w DZIEKANACIE W GODZINACH PRACY DZIEKANATU, natomiast od 30.09 – 13.10 przyjmowane będą w pokoju WKS w P3 – GODZINY PODANE W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE.

 

Jednocześnie informujemy, że wysokość dochodu na członka rodziny studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi :

Wprowadzenie:
T.Neumann 13.09.2017
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 13.09.2017

Informacja dla studentów I roku udających się 21 -28 września 2017 na praktykę kandydacką na statek szkolny Dar Młodzieży

Ramowy plan* praktyki kandydackiej 21.09.2017 - 28.09.2017

21 września 2017

            0700 - 0800     zaokrętowanie praktykantów na statku,

            0800                podniesienie bandery

            0800 -  1200    zajęcia wg ustalonego planu praktyki kandydackiej,

            1200 - 1300     obiad i przerwa obiadowa,

            1300 - 1700     zajęcia wg ustalonego planu praktyki kandydackiej,

            1700 - 1730     kolacja,

Wprowadzenie:
T.Neumann 12.09.2017
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 09.10.2017

Strony

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

Tomasz Neumann
07.03.2017
Wprowadzenie:
T.Neumann 07.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 18.08.2017