Informacje dla studentów studiów stacjonarnych

Kursy zintegrowane dla studentów studiów stacjonarncyh oraz niestacjonarnych

We wtorek 17.10.2017 r. o godzinie 16:00 w Auditorium Maximum rozpoczynamy realizację szkoleń wymaganych do uzyskania książeczki żeglarskiej.

W tym tygodniu zajęcia odbędą się we wtorek oraz w środę.

Wprowadzenie:
T.Neumann 16.10.2017
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 16.10.2017

Komisja stypendialna przyjmuje wnioski na rok akademicki 2017/2018

SKŁAD WYDZIAŁOWEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ

  • Ewa Boguszewska - przewodnicząca komisji,
  • Aleksandra Gacioch – sekretarz komisji
  • Agata Myszka  – wiceprzewodnicząca sekretarz komisji
  • mgr inż. Aleksandra Kalkowska – członek komisji.
Wprowadzenie:
T.Neumann 05.10.2017
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 09.11.2017

Wnioski stypendialne

Termin składania wniosków stypendialnych oraz o przyznanie stypendium rektora w roku akademickim 2017/2018:

26.09.2017 r. – 13.10.2017 r.

Wnioski od 26.09. – 29.09 przyjmowane będą w DZIEKANACIE W GODZINACH PRACY DZIEKANATU, natomiast od 30.09 – 13.10 przyjmowane będą w pokoju WKS w P3 – GODZINY PODANE W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE.

 

Jednocześnie informujemy, że wysokość dochodu na członka rodziny studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi :

Wprowadzenie:
T.Neumann 13.09.2017
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 13.09.2017

Informacja dla studentów I roku udających się 21 -28 września 2017 na praktykę kandydacką na statek szkolny Dar Młodzieży

Ramowy plan* praktyki kandydackiej 21.09.2017 - 28.09.2017

21 września 2017

            0700 - 0800     zaokrętowanie praktykantów na statku,

            0800                podniesienie bandery

            0800 -  1200    zajęcia wg ustalonego planu praktyki kandydackiej,

            1200 - 1300     obiad i przerwa obiadowa,

            1300 - 1700     zajęcia wg ustalonego planu praktyki kandydackiej,

            1700 - 1730     kolacja,

Wprowadzenie:
T.Neumann 12.09.2017
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 09.10.2017

Strony

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

Tomasz Neumann
07.03.2017
Wprowadzenie:
T.Neumann 07.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 18.08.2017