Wszczęte przewody doktorskie

DYSCYPLINA TRANSPORT

Data wszczęcia przewodu: 01.12.2011

Andrzej Starosta

Tytuł rozprawy: 
Metoda doboru jednostki nieratowniczej do akcji poszukiwania i ratowania życia na morzu (SAR) z wykorzystaniem sieci bayesowskiej

Promotor: prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Zbigniew Burciu
Promotor pomocniczy: 


Data wszczęcia przewodu: 16.06.2015

Adam Kaizer

Tytuł rozprawy: 
Model wspomagania decyzji przy organizacji prac pogłębiarskich w portach morskich

Promotor: dr hab. Leszek Smolarek, prof. nadzw. AMG
Promotor pomocniczy: dr inż. Karolina Krośnicka


Data wszczęcia przewodu: 19.11.2015

Jolanta Mazurek

Tytuł rozprawy: 
Model decyzyjny rozmieszczenia środków do zwalczania rozlewów olejowych ze statków morskich

Promotor: dr hab. Leszek Smolarek, prof. nadzw. AMG
Promotor pomocniczy: dr Sambor Guze


Data wszczęcia przewodu: 19.11.2015

Andrzej Hejmilich

Tytuł rozprawy: 
Metoda oceny wpływu czynnika ludzkiego na ryzyko wypadku statku morskiego podczas manewrów na akwenie ograniczonym

Promotor: dr hab. inż. Teresy Abramowicz-Gerigk, prof. nadzw. AMG
Promotor pomocniczy: dr inż. kpt.ż.w. Przemysław Wilczyński


Data wszczęcia przewodu: 20.04.2017

Marcin Życzkowski

Tytuł rozprawy: 
Wyznaczanie trasy statku żaglowego z zastosowaniem dyskretnego modelu ruchu

Promotor: dr hab. inż. Rafał Szłapczyński, prof. nadzw. PG
Promotor pomocniczy: dr inż. Przemysław KrataDYSCYPLINA GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Data wszczęcia przewodu: 23.11.2017

Paweł Dąbrowski

Tytuł rozprawy:
Zastosowanie metod teorii odwzorowań kartograficznych przy opracowaniu wyników pomiarów wykonanych w technologii skaningu laserowego

Promotor: prof. dr hab. inż. Cezary Specht
Promotor pomocniczy: dr inż. Marek Zienkiewicz

 

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

K.Czaplewski
14.09.2017
Wprowadzenie:
T.Neumann 14.09.2017
Ostatnia modyfikacja:
K.Czaplewski 30.11.2017