Szczegółowy terminarz rekrutacji

W terminie od 01.07 do 24.07 możliwe jest składanie podań o przyjęcie na studia. Komplet dokumentów należy dostarczyć do siedziby Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (Aula Wydziału przy wejściu do budynku), od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-14:00, tel. 58 55 86 100

Komplet dokumentów zawiera:

  • oryginał i/lub odpis na prawach oryginału (przyjmowane będą tylko świadectwa wydane przez szkołę)
  • podanie do JM Rektora o przyjęcie na studia z naklejonym zdjęciem
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (dowód wpłaty pocztowej, dowód wpłaty w banku, potwierdzenie dokonania przelewu)
  • ksero dokumentu potwierdzającego toższamość
  • na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunek Nawigacja dodatkowo Morskie Świadectwo Zdrowia

Po ogłoszeniu wstępnych wyników rekrutacji, które nastąpi 24.07 (do godziny 15:00 wyniki zostaną opublikowane w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów) w przypadku uzyskania statusu wstępnie przyjęty w terminie do czwartku 30.07 do godziny 14:00 należy dostarczyć drugie świadectwo dojrzałości (o ile nie zostało złożone wcześniej). Teczka kandydata koniecznie zawierać musi świadectwo dojrzałości oraz jego odpis (dokumenty te wydaje szkoła średnia w momencie ogłoszenia wyników egzaminów maturalnych). Niespełnienie tego warunku skutkować będzie nieprzyjęciem na studia oraz jednocześnie przyjmowaniem na studia kandydatów z listy rezerwowej.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna 30.07 o godzinie 14:00 zamyka listy przyjętych na studia. Zmiana statusu w systemie IRK nastąpi do dnia 31.07.

W przypadku niezakwalifikowania się na studia na Wydziale Nawigacyjnym UMG w dniu 31.07 w godzianch 10:00-13:00 możliwe będzie odebranie dokumentów. W dniu 31.07 po godzinie 13:00 wszystkie nieodebrane dokumenty zostaną odesłane pocztą.

 
 

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

T. Neumann
26.05.2018
Wprowadzenie:
T.Neumann 26.05.2018
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 04.05.2020