Laboratorium Symulatora Manewrowego

Katedra: Eksploatacji Statku

Model symulatora: VS 2000

Producent: NICHOLS Advanced Marine Enterprises Inc.

Opis symulatora: Pierwszym podstawowym obszarem pracy jest zintegrowany mostek nawigacyjny z systemem wizualizacji i systemem ekranów i projektorów, oraz z rzeczywistym wyposażeniem i wskaźnikami urządzeń nawigacyjnych: odbiornika nawigacji satelitarnej, logu dopplerowskiego, radionamiernika, wskaźnikami radaru i ARPA, systemem łączności, generatorem sygnałów dźwiękowych oraz systemem map elektronicznych.
Drugi podstawowy obszar stanowi stanowisko instruktora wraz z niezbędnymi elementami sterowania i kontroli pracy symulatora.

Specyfikacja techniczna:

 1. Wyposażenie mostka nawigacyjnego:
  • centralna konsola sterowania;

  • kolumna steru;

  • monitor kontrolny stanu obiektu;

  • dwa monitory radaru/ARPA;

  • monitor map elektronicznych;

  • panel łączności VHF i łączności wewnętrznej intercom;

  • monitor urządzeń nawigacyjnych (GPS, echosonda, log dopplerowski);

  • monitory kontrolne stanów zewnętrznych;

  • stół nawigacyjny.

 2. System sterowania:
  • kolumna steru wraz z kołem sterowym;

  • przyciski sterowania awaryjnego;

  • wskaźnik wychylenia steru;

  • wskaźnik kursu;

  • wskaźnik prędkości kątowej zwrotu;

  • zespół sterowania automatycznego (w konsoli centralnej);

  • repetytor żyrokompasu;

  • Joystick sterujący pędnikami (w konsoli centralnej).

 3. Konsola Centralna:
  • system sterowania SG oraz śrubą nastawną wraz z odpowiednimi wskaźnikami działania;

  • system zobrazowania kursu, kąta wychylenia stery, prędkości statku, prędkości i kierunku wiatru, głębokości, ciśnienia powietrza startowego;

  • system sterowania i kontroli sterów strumieniowych;

  • panel alarmów systemów statkowych;

  • panel zdalnej obsługi wind kotwicznych;

  • panel sterowania sygnałami dźwiękowymi;

  • panel autopilota wraz z repetytorem żyrokompasu.

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

Tomasz Neumann
18.08.2017
Wprowadzenie:
T.Neumann 18.08.2017
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 18.08.2017