Rada Wydziału

Rada Wydziału Nawigacyjnego posiada uprawnienia do nadawania:

  • stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dycyplinie Transport

  • stopnia doktora w dziedzinie nauk technicznych w dycyplinie Transport

  • stopnia doktora w dziedzinie nauk technicznych w dycyplinie Geodezja i Kartografia

SKŁAD NA KADENCJĘ 2016-2020 

Przewodniczący – Dziekan 

dr hab. Leszek Smolarek, prof. nadzw. UMG

Prodziekani

dr Sambor Guze – prodziekan ds. dydaktyki i organizacji studiów
dr inż. Tomasz Neumann – prodziekan ds. studenckich i promocji
dr inż. kpt.ż.w. Przemysław Wilczyński – prodziekan ds. morskich, współpracy i rozwoju

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora

prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Zbigniew Burciu
prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński
prof. dr hab. Krzysztof Kołowrocki
prof. dr hab. inż. Jerzy B. Rogowski
prof. dr hab. inż. Cezary Specht
prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit

Nauczyciele akademiccy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego

dr hab. Joanna Soszyńska-Budny, prof. nadzw. UMG
dr hab. inż. Jerzy Czajkowski, prof. nadzw. UMG
dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski, prof. nadzw. UMG
dr hab. inż. Teresa Abramowicz-Gerigk, prof nadzw. UMG
dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. nadzw. UMG
dr hab. inż. Przemysław Krata
dr hab. inż. Andrzej Lenart, prof. nadzw. UMG
dr hab. inż. Jakub Montewka, prof. nadzw. UMG
dr hab. inż. Tadeusz Stupak
dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. nadzw. UMG
dr hab. inż. Joanna Szłapczyńska, prof. nadzw. UMG
dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof nadzw. UMG
dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale

dr inż. kpt. ż.w. Tadeusz Pastusiak
dr inż. kpt. ż.w. Jan Pawelski, prof. nadzw. UMG
mgr Marek Szczepański
mgr inż. Aleksandra Wawrzyńska

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

mgr Andrzej Bomba

Studenci

Bartosz Sikora
Mikołaj Rybczak
Ernesta Kliucevičiūtė
Agnieszka Lubera
Filip Riemer
Mateusz Sapieżko
Anna Polito

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

Tomasz Neumann
24.03.2017
Wprowadzenie:
T.Neumann 24.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 10.10.2018