ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM 2020/2021

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021 NA WYDZIALE NAWIGACYJNYM UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI
 
Zgodnie z informacją Rektora UMG z dn. 8 września 2020 roku kształcenie w semestrze zimowym będzie odbywało się w Uniwersytecie Morskim w Gdyni w sposób hybrydowy. Mając na uwadze rekomendacje MNiSzW oraz Zalecenia GIS dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa organizacji zajęć na studiach władze Wydziału Nawigacyjnego przyjęły następujące rozwiązania:
 
1. Wszystkie wykłady i ćwiczenia  są realizowane w formie zdalnej
 
2. Wszystkie laboratoria  są realizowane w formie stacjonarnej.
 

Przypominamy o konieczności częstego sprawdzania aktualnych planów zajęć (które mogą podlegać zmianom ze względu na sytuację epidemiologiczną), aktualne plany pod adresami:

Studia stacjonarne: https://antares.umg.edu.pl/planyzaj/strpza5.php
Studia niestacjonarne: https://antares.umg.edu.pl/planyzaj/strpza5n.php

Prosimy również studentów o sprawdzanie w systemie Wirtualnej Uczelni aktualnych przydziałów do grup laboratoryjnych, ćwiczeniowych i językowych (które również mogą podlegać zmianom).

Zajęcia zdalne są realizowane przy wykorzystaniu platformy MS Teams w terminach zgodnych z opublikowanym planem zajęć.
 
Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne obowiązuje nakaz noszenia maseczek lub innych środków chroniących nos i usta na terenie całego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.
 
Do sali, w której odbywają się zajęcia dydaktyczne, wchodzimy z zakrytymi ustami i nosem. Po zajęciu miejsc można zdjąć osłonę, ale pod warunkiem, że zostały w danej sali spełnione wymogi 1,5-metrowego dystansu.

Na każdym semestrze studiów przewidziane są następujące dni nauki zdalnej, i dni kształcenia stacjonarnego w naszych laboratoriach.

Nawigacja, semestr I:
nauka zdalna: PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, CZWARTEK
zajęcia w laboratoriach: WTOREK, PIĄTEK

Nawigacja, semestr III:
nauka zdalna: WTOREK, PIĄTEK
zajęcia w laboratoriach: PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, CZWARTEK

Nawigacja, semestr V:
nauka zdalna: ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK
zajęcia w laboratoriach: PONIEDZIAŁEK, WTOREK

Transport i Logistyka, semestr I:
nauka zdalna: PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK
zajęcia w laboratoriach: WTOREK

Transport i Logistyka, semestr III:
nauka zdalna: PONIEDZIAŁEK, WTOREK, PIĄTEK
zajęcia w laboratoriach: ŚRODA, CZWARTEK

Transport i Logistyka, semestr V:
nauka zdalna: PONIEDZIAŁEK, WTOREK, CZWARTEK
zajęcia w laboratoriach: ŚRODA, PIĄTEK

Transport i Logistyka, semestr VII:
nauka zdalna: WTOREK (po południu), ŚRODA, CZWARTEK
zajęcia w laboratoriach: WTOREK (przed południem)

Morskie Systemy Transportowe i Logistyczne, semestr II:
nauka zdalna: PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA, PIĄTEK
zajęcia w laboratoriach: CZWARTEK

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

A.Kaizer
25.09.2020
Wprowadzenie:
a.kaizer 25.09.2020
Ostatnia modyfikacja:
a.kaizer 13.10.2020