Rekrutacja krok po kroku

 

 1. Zarejestruj się w systemie elektronicznym na stronie https://irk.umg.edu.pl
  System IRK dostępny jest od 4 maja 2023 r.
   
 2. Przygotuj ankietę osobową:
  1. wypełnij danymi zakładkę Formularze osobowe: Podstawowe dane osobowe, Adres i dane kontaktowe, Zdjęcie, Wykształcenie, Dodatkowe dane osobowe;
  2. w sekcji Wykształcenie wprowadź dane o dokumentach, które należy wykazać podczas procesu rekrutacji:
   1. informacje o świadectwie dojrzałości: rodzaj dokumentu, rok uzyskania, numer dokumentu, data wydania, nazwa instytucji wystawiającej, miejsce wydania, kraj wydania. Po otrzymaniu 07.07.2023 świadectwa dojrzałości wprowadź uzyskane wyniki. Po wprowadzeniu danych i ponownej edycji wprowadzonego dokumentu możliwe będzie dołączenie pliku. Koniecznie dołącz zdjęcie lub skan otrzymanego świadectwa dojrzałości
   2. informacje o olimpiadach 
   3. certyfikaty i inne dokumenty, zwłaszcza certyfikaty potwierdzające znajomość języka obcego
     
 3. W sekcji Oferta wybierz odpowiedni kierunek, specjalność oraz tryb, na którym chcesz studiować.
   
 4. W sekcji moje konto / Zgłoszenia rekrutacyjne odnajdziesz wszystkie wybrane oferty studiów. Jeśli w wykazie znajdują się oferty studiów wybrane przez pomyłkę, wycofaj zgłoszenie. Pamiętaj, aby ustalić priorytety dla swoich zgłoszeń.
   
 5. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na rachunek bankowy wskazany przez system elektronicznej rekrutacji IRK. Opłata rekrutacyjna jest oddzielna na każdy kierunek oraz tryb studiów, na jaki chcesz się ubiegać. Przed dokonaniem wpłaty dobrze zastanów się nad wyborem kierunku, wpłacona kwota jest bezzwrotna. Numer rachunku oraz kwotę do zapłaty odnajdziesz w zakładce Płatności.
   
 6. Pamiętaj, wgraj elektroniczne wersje dokumentów do IRK do 18.07.2023 (do godz. 14.00). Zakładka Formularze/Wykształcenie/Dokumenty (edytuj):
  1. umieść elektroniczną kopię świadectwa maturalnego/dojrzałości – kandydaci na studia I stopnia,
  2. umieść elektroniczną kopię dyplom lub odpisu ukończenia wyższych studiów pierwszego stopnia w systemie IRK – kandydaci na studia II stopnia,
  3. umieść elektroniczną kopię dodatkowych dokumentów typu certyfikat językowy jeśli posiadasz (lista honorowanych certyfikatów językowych).
    
 7. Pamiętaj, wgraj elektroniczną wersję Morskiego Świadectwa Zdrowia - tylko kandydaci na kierunek Nawigacja, I stopień, stacjonarne (spec. Transport Morski) do IRK do 18.07.2023 (do godz. 14.00). Zakładka Zgłoszenia rekrutacyjne.
   
 8. W czwartek 20.07.2023 sprawdź swój Status w systemie IRK. Jeśli jesteś Zakwalifikowany to w piątek 21.07.2023 dostaniesz informację o której godzinie w poniedziałek 24.07.2023 musisz stawić się w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w celu złożenia dokumentów. Możliwe jest dostarczenie dokumentów za pomocą firmy w kurierskiej, przesyłkę nadaj w piątek 21.07.2023. Tego samego dnia prześlij na adres-email WKR (rekrutacjaatwn.umg.edu.pl) nazwę firmy przewozowej i numer przesyłki.
   
 9. Komplet fizycznych dokumentów:
  1. Kwestionariusz osobowy (podpisany)
  2. Oryginał świadectwa maturalnego/dojrzałości. Kopia świadectwa zostanie wykonana na miejscu. W przypadku wysłania dokumentów przesyłka kurierską należy dołączyć oryginał – kandydaci na studia I stopnia
  3. Oryginał Morskiego Świadectwa Zdrowia (MŚZ). Dokument musi być prawidłowo wydany przez uprawnionego lekarza.(wzór dokumentu) (wzór prawidłowego wypełnienia) (lista uprawnionych lekarzy)
  4. Dyplom lub oryginalny odpis ukończenia wyższych studiów inżynierskich pierwszego stopnia – kandydaci na studia II stopnia
  5. Oryginalny suplement dyplomu - kandydaci na studia II stopnia
    
 10. Adres do przesyłek kurierskich:
  Wydział Nawigacyjny UMG - Rekrutacja
  Aleja Jana Pawła II 3
  81-345 Gdynia
  email: rekrutacjaatwn.umg.edu.pl
  tel: +48 660 665 118
   
 11. Dostarczenie fizycznych oryginałów dokumentów jest warunkiem koniecznym przyjęcia na studia.
   
 12. Wyniki końcowe rekrutacji podstawowej zostaną ogłoszone w systemie IRK oraz przez email 27.07.2023.

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

A.Kaizer
12.05.2021