Seminaria Naukowe

Planowane terminy seminariów naukowych pracowników Wydziału Nawigacyjnego w roku akademickim 2020/2021

Katedra Eksploatacji Statku

Lp.

Data

Temat

Prowadzący

1.

09.03.2021

Zmiana zapasu wody pod stępką podczas operacji z użyciem systemu dynamicznego pozycjonowania

mgr inż. kpt. ż. w. Piotr Mrozowski

2.

Kwieceiń 2021

Wyznaczanie charakterystyk aerodynamicznych tratwy ratunkowej",  

mgr inż. Edyta Książkiewicz

3.

Maj 2021

Analiza akcji ratowniczej Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w aspekcie poprawienia wyposażenia jednostek pływających oraz technik łączności i szkoleniowych w MSPiR

mgr inż. Paulina Krajewska

 

Zakład Geodezji i Oceanografii

Lp.

Data

Temat

Prowadzący

1.

16.03.2020

08.00

Symetria orbit systemu GPS dr inż. Paweł Dąbrowski

2.

11.05.2021

 12:15

Problem transformacji wysokości normalnych
z systemu Kronsztad na system Amsterdam

prof. dr hab. inż. Jerzy Rogowski

3.

07.06.2021

Analiza zmienności linii brzegowej pod względem odległości na przykładzie plaży w Sopocie.

mgr Oktawia Lewicka

Katedra Matematyki

Lp.

Data

Temat

Prowadzący

1.

17.11.2020

Wielokryterialne podejmowanie decyzji: przegląd metod optymalizacyjnych.

dr hab. Sambor Guze, prof. UMG

2.

01.12.2020

TBA

dr hab. Tomasz Dzido, prof.. UG

 

3.

19.01.2021

Minimal generating Set of Directed Oriented Polyak Moves

 

mgr Piotr Michalak

 

 

Katedra Transportu i Logistyki

Lp.

Data

Temat

Prowadzący

1.

14.04.2021

Model wspomagania decyzji podczas organizacji prac czerpalnych w portach morskich - program komputerowy

 

dr inż. Adam Kaizer

2.

Maj 2021

Wpływ nieliniowej fali Stokesa na zachowanie się piaszczystego podłoża dna morskiego w sąsiedztwie monolitycznego falochronu pionowościennego 

mgr inż. Aleksandra Wawrzyńska

3.

Czerwiec 2021 Wyzwania dotyczące sektora TSL w obliczu kryzysu pandemicznego mgr Karolina Kondracka

 

Katedra Nawigacji

Lp.

Data

Temat

Prowadzący

1

04.03.2021 

Trasy przepływu statków do portów polskich Zatoki Gdańskiej

dr hab. inż. kpt.ż.w.
Ryszard Wawruch,
prof. UMG 

2

15.04.2021 

Koncepcja minimalnego obszaru manewrowego statku w sytuacji kolizyjnej z obiektem stacjonarnym

mgr inż. Kamil Formela

3

maj

Granice zasięgu lodów z punktu widzenia naukowego i administracji morskiej

dr hab. inż. kpt.ż.w.
Tadeusz Pastusiak,
prof. UMG

4

czerwiec

Porównanie metod oceny ryzyka w kontekście bezpieczeństwa ruchu na etapie projektowania torów wodnych na wodach ograniczonych

mgr inż. Agnieszka Kerbrat

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

A.Kaizer
18.03.2021
Wprowadzenie:
T.Neumann 23.10.2017
Ostatnia modyfikacja:
a.kaizer 18.03.2021