Seminaria Naukowe

Planowane terminy seminariów naukowych pracowników Wydziału Nawigacyjnego w roku akademickim 2020/2021

Katedra Eksploatacji Statku

Lp.

Data

Temat

Prowadzący

1.

Listopad 2020

Transporty ładunków typu project cargo na morzu

dr inż Jarosław Soliwoda

2.

Grudzień 2020

CFD w zastosowaniach morskich

dr inż. Jacek Jachowski

3.

Styczeń 2021

Ocena prawdopodobieństwa błędu manewrowego przy użyciu symulatora Full Mission Bridge

dr hab. inż. Teresa Abramowicz-Gerigk, prof. UMG

 

Zakład Geodezji i Oceanografii

Lp.

Data

Temat

Prowadzący

1.

26.10.2020 10:00

Dokładność powtarzalna skanowania MLS odcinka toru kolejowego.

dr inż. Paweł Dąbrowski

2.

23.11.2020 11:00

Aktualny stan badań zjawiska tombolo w Sopocie.

prof. dr hab. inż. Cezary Specht 

3.

15.12.2020 12:15

Problemy związane z wyznaczenie wysokości w wymaganym wysokościowym dla obszaru polskiej strefy ekonomicznej.

prof. dr hab. inż. Jerzy Rogowski

4.

11.01.2021 11:00

Wpływ zabudowy hydrotechnicznej na procesy hydrodynamiczne i litodynamiczne w odniesieniu do zjawiska tombolo w Sopocie i Kołobrzegu.

mgr Oktawia Lewicka

 

Katedra Matematyki

Lp.

Data

Temat

Prowadzący

1.

17.11.2020

Wielokryterialne podejmowanie decyzji: przegląd metod optymalizacyjnych.

dr hab. Sambor Guze, prof. UMG

2.

01.12.2020

TBA

dr hab. Tomasz Dzido, prof.. UG

 

3.

19.01.2021

Minimal generating Set of Directed Oriented Polyak Moves

 

mgr Piotr Michalak

 

 

Katedra Transportu i Logistyki

Lp.

Data

Temat

Prowadzący

1.

18 Listopad 2020

Modelowanie niezawodności operacyjnej miejskiej sieci transportowej na przykładzie miasta portowego

Mgr inż. Monika Ziemska

2.

16 Grudzień 2020

Badanie zjawiska oceanograficznego tombolo w Sopocie
z wykorzystaniem metody zintegrowanych pomiarów fotogrametrycznych, geodezyjnych i hydrograficznych

Dr inż. Mariusz Specht

3.

20 Styczeń 2021

Ekonomiczne aspekty eksploatacji statków autonomicznych

Mgr inż. Ewelina Ziajka

 

Katedra Nawigacji

Lp.

Data

Temat

Prowadzący

1

październik

Procedury podejściowe do instalacji ładunkowych Offshore z wykorzystaniem systemów DP do dynamicznego pozycjonowania statków

dr inż. kpt. ż.w. Rutkowski Grzegorz

2

listopad

Koncepcja minimalnego obszaru manewrowego statku w sytuacji kolizyjnej z obiektem stacjonarnym

Mgr inż. Gil Mateusz

3

grudzień

Projekt ENDURE – Detection, prediction, and solutions for safe operations of MASS

dr inż. Wróbel Krzysztof

4

styczeń

Wybór wariantu projektowanej drogi wodnej w ujęciu wielokryterialnym

mgr inż. Formela Kamil

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

Tomasz Neumann
23.10.2017
Wprowadzenie:
T.Neumann 23.10.2017
Ostatnia modyfikacja:
a.kaizer 22.10.2020