Erasmus

W programie Erasmus+ studenci UMG mają możliwość wyjechać na część studiów do uczelni partnerskich, na staż lub praktykę w krajach uczestniczących. Wyjazd na studia oferowany jest na okres od 3 do 12 miesięcy, natomiast na staż/praktykę od 2 do 12 miesięcy. Uczelnia może wysłać studentów na praktyki za pośrednictwem polskiej instytucji specjalizującej się w organizowaniu praktyk za granicą.

Gdzie szukać informacji?

Informacje wywieszane są na tablicach ogłoszeń wszystkich wydziałów w uczelni oraz przy Biurze Współpracy z Zagranicą. Ponadto na każdym wydziale pełnymi informacjami podzielą się Koordynatorzy Wydziałowi Programu Erasmus+ ( WN- dr inż. Adam Kaizer).

Więcej informacji na stronie: ERASMUS+ DLA STUDENTÓW

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

A.Kaizer
13.03.2017