Szkolenia

W ramach Wydziału Nawigacyjnego, Centrum Szkoleniowo-Treningowe prowadzi szkolenia przygotowujące do egzaminów państwowych na wszystkie rodzaje świadectw operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żegludze śródlądowej, zgodnie z przepisami międzynarodowymi i krajowymi.

W ofercie szkoleń radiowych znajdują się szkolenia na świadectwa radiooperatora:

- Świadectwo Ogólne Operatora GMDSS (GOC),
- Świadectwo Ograniczone Operatora GMDSS (ROC),
- Świadectwo Operatora Stacji Nadbrzeżnej (CSOC),
- Świadectwo Operatora Łączności Dalekiego Zasięgu (LRC),
- Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu (SRC),
- Świadectwo Operatora Radiotelefonisty VHF,
a także szkolenia na odnowienie Świadectwa  GOC  i  ROC  (Refreshment).

Centrum posiada nowoczesną bazę techniczną do prowadzenia szkoleń zarówno w laboratorium symulacyjnym, jak i na sprzęcie rzeczywistym oraz do realizacji sesji egzaminów państwowych Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Link do strony internetowej Centrum Szkoleniowo-Treningowego poświęconej szkoleniom GMDSS: http://gmdss.umg.edu.pl/
 

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

Tomasz Neumann
24.03.2017