Rekrutacja Uzupełniająca

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA POSZCZEGÓLNE SPECJALNOŚCI WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO W 2020/2021

Rekrutacja uzupełniająca z racji rezygnacji kilku kandydatów rozpoczyna się od dnia 14.09.2020

szczegóły w sekcji KANDYDACI (http://wn.umg.edu.pl/dla-kandydatow)

 14.09.2020 - 25.09.2020   

 rekrutacja uzupełniająca  -  przesyłanie skanów dokumentów do systemu IRK

 25.09.2020 godz. 16.00

 ogłoszenie wyników wstępnych rekrutacji uzupełniającej

 26.09.2020 -  28.09.2020  

 dostarczenie oryginałów dokumentów (Dziekanat Wydziału Nawigacyjnego)

 29.09.2020  

 ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej

 • pierwszego stopnia
  • stacjonarne
   • na kierunku NAWIGACJA specjalność TRANSPORT MORSKI, limit przyjęć - 5
   • na kierunku TRANSPORT specjalność TRANSPORT I LOGISTYKA, limit przyjęć - 3
  • niestacjonarne
   • na kierunku NAWIGACJA specjalność TRANSPORT MORSKI, limit przyjęć - 19, czesne za semestr nauki - 3300 zł
   • na kierunku TRANSPORT specjalność TRANSPORT I LOGISTYKA, limit przyjęć - 14, czesne za semestr nauki - 2300 zł
 • drugiego stopnia
  • stacjonarne
   • na kierunku NAWIGACJA specjalności: (limit przyjęć - 40, decyzja o uruchomieniu wybranej specjalności zapadnie po analizie zgłoszeń kandydatów); specjalność dla absolwentów studiów inżynierskich na kierunku Nawigacja
    • Technologie Offshorowe, limit przyjęć - 5
      
  • niestacjonarne
   • na kierunku TRANSPORT specjalność MORSKIE SYSTEMY TRANSPORTOWE I LOGISTYCZNE, limit przyjęć - 18, czesne za semestr nauki - 2300 zł; specjalność dla absolwentów studiów inżynierskich 

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

A.Kaizer
08.09.2020
Wprowadzenie:
a.kaizer 08.09.2020
Ostatnia modyfikacja:
a.kaizer 17.09.2020