Stypendia na rok akademicki 2020/21

Studenci  mogą składać wnioski o  przyznanie  świadczeń pomocy materialnej  w roku akademickim 2020/2021 w wydziałowych komisjach stypendialnych w terminie:     od 1.10.2020 r. do 20.10.2020 r. w pokoju P3.

W tym roku dokumenty można składać osobiście lub przesłać w formie skanu w postaci JEDNEGO pliku pdf (należy pamiętać, aby wszystkie załączniki były PODPISANE, dokumenty bez podpisu nie będę przyjmowane. Proszę nie przysyłać zdjęć dokumentów! )

Prawidłowo wypełnione wnioski wraz z załącznikami (zeskanowane do jednego pliku pdf) oraz wszelkie zapytanie proszę kierować na maila stypendiaatwn.umg.edu.pl

Pełny terminarz dyżurów zostanie podany po ukazaniu się planów zajęć na następne tygodnie.

DYŻURY W PIERWSZYM TYGODNIU ZAJĘĆ:

1.10.2020 - 9:30 - 11:00

2.10.2020 - 9:30 - 11:00

Proszę o zapoznanie się z regulaminem świadczeń dla studentów, gdzie znajdą Państwo informacje, jakie dokumenty należy złożyć w zależności od rodzaju ubieganego się stypendium. ( link do regulaminu: https://umg.edu.pl/zarzadzenie-nr-4019). Proszę pamiętać, że niezależnie od rodzaju pomocy materialnej, do każdego wniosku obowiązkowo trzeba złożyć zał. 1.

POMOC MATERIALNA ZE ŚRODKÓW UCZELNI

Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków funduszu uczelni w formie:

  • stypendium socjalnego,
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium Rektora
  • zapomogę.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości w szczególności z powodu:

sieroctwa, długotrwałej lub ciężkiej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor/WKS może przyznać studentowi zwiększenie wysokości stypendium socjalnego z innego powodu niż podanego wyżej.

Zwiększenie wysokości stypendium socjalnego jest przyznawane na wniosek studenta, złożony do Rektora/WKS w ustalonym w uczelni terminie, stypendium to przyznawane jest na jeden semestr.

Kilka informacji ze strony UMG:

ŚWIADCZENIA DLA STUDENTÓW od 1.10.2020 r. Informacje MNiSzW

https://www.gov.pl/web/nauka/swiadczenia-dla-studentow-od-1-pazdziernika-2020-r

Studenci pytają, minister odpowiada

Szczególne zasady przyznawania albo zawieszania funkcjonowania świadczeń zostały ustanowione tylko

do 30 września 2020 r

– Obecnie, gdy gospodarka powraca do pełnego funkcjonowania, zasadne jest przyznawanie studentom świadczeń na standardowych zasadach – powiedział minister Murdzek pytany o kwestie socjalne.

Obowiązek posiadania zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej będzie obowiązywał w nowym roku akademickim, ponieważ przepis zdejmujący ten obowiązek obowiązuje do 30 września 2020. Wydawanie tych zaświadczeń jest obowiązkiem organu administracji publicznej. Obowiązek posiadania zaświadczenia dotyczy osób, których dochód na osobę w rodzinie wynosi mniej niż 528zł.

 

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

P.Krajewska
27.09.2020
Wprowadzenie:
P.Krajewska 27.09.2020
Ostatnia modyfikacja:
P.Krajewska 27.09.2020