Dr inż. Aleksandra Wawrzyńska

 

Informujemy, że nasz pracownik mgr inż. Aleksandra Wawrzyńska z Katedry Transportu i Logistyki po publicznej obronie rozprawy doktorskiej, decyzją  Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Gdańskiej uzyskała stopień 

doktora nauk inżynieryjno-technicznych
w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport
specjalności budownictwo morskie

Temat rozprawy:  Wpływ fali stojącej Stokesa na cykliczne upłynnienie gruntu dna morskiego w sąsiedztwie falochronu pionowościennego posadowionego na dnie piaszczystym.

 

Promotorem rozprawy był: dr hab. inż. Waldemar Magda, prof. PG
 
 
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Waldemar Świdziński,   Instytut Budownictwa Wodnego PAN
dr hab. inż. Piotr Srokosz, prof. UWM,  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

a.kaizer
23.09.2021
Wprowadzenie:
a.kaizer 23.09.2021
Ostatnia modyfikacja:
a.kaizer 23.09.2021