KOMUNIKAT DZIEKANA WS. ORGANIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

KOMUNIKAT DZIEKANA WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO W SPRAWIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

Wszystkie zajęcia dydaktyczne na kierunku Transport na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia będą realizowane wyłącznie w trybie zdalnym, z wykorzystaniem urządzeń i technik kształcenia na odległość.

Studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Nawigacja obowiązywać będzie mieszany model kształcenia. Wykłady, ćwiczenia i zajęcia językowe będą realizowane w trybie zdalnym, natomiast ćwiczenia laboratoryjne, wymagające dostępu do bazy uczelnianej – w sposób tradycyjny na terenie uczelni.

Przedstawiony plan organizacji zajęć w miarę potrzeb będzie modyfikowany, zależnie od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne nadal obowiązywać będzie bezwzględny nakaz noszenia maseczek lub innych środków chroniących oczy, nos i usta na terenie całego Wydziału.

 

Dziekan Wydziału Nawigacyjnego

dr hab. inż. Tomasz Neumann, prof. UMG

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

A.Kaizer
21.02.2021
Wprowadzenie:
a.kaizer 21.02.2021
Ostatnia modyfikacja:
a.kaizer 21.02.2021