Godziny Dziekańskie 17.10.2023 do godz.11.00

Dziekan Wydziału Nawigacyjnego ogłasza Godziny Dziekańskie dla pracowników oraz studentów w dniu 17.10.2023 do godziny 11.00.

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

A.Kaizer
16.10.2023