Naukowcy UMG po raz kolejny nominowani w konkursie "Eureka! DGP – Odkrywamy polskie wynalazki"

Wynalazcy z Katedry Nawigacji z Wydziału Nawigacyjnego UMG: dr hab. inż. kpt. ż.w. Grzegorz Rutkowski, prof. UMG oraz mgr inż. kpt ż.w. Paweł Kołakowski, otrzymali nominację w X konkursie "Eureka! DGP – odkrywamy polskie wynalazki".

Wyróżnienie dotyczy rozwiązania pn. „Mobilny elektromagnetyczny system cumowniczy dla małych jednostek nawodnych" realizowanego w ramach Mikrograntów w projekcie Inkubator Innowacyjności 4.0 i zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym RP oraz Europejskim Urzędzie Patentowym. W ramach Mikrograntu UMG-03 w projekcie II 4.0 naukowcy otrzymali dofinansowanie na prowadzenie prac przedwdrożeniowych, mających na celu dostosowanie wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy i uzyskanie ochrony prawnej, w tym dokonanie zgłoszenia patentowego krajowego i europejskiego. Opiekunem nominowanego rozwiązania ze strony Centrum Transferu Technologii jest mgr inż. Anna Żuławska – broker innowacji – specjalista ds. transferu technologii.

Konkurs "Eureka! DGP – odkrywamy polskie wynalazki" organizowany jest przez „Dziennik Gazetę Prawną" pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki. Ideą cyklu jest przedstawienie na łamach gazety wynalazków, które mają praktyczne zastosowanie i mogą być wykorzystane w gospodarce. Działanie to przede wszystkim wspiera promocję rozwiązań pochodzących z uczelni oraz poszukiwanie firm gotowych podjąć współpracę z uczelnią w zakresie adaptacji wyróżnianych rozwiązań. W ramach nominacji w dniu 26.05.2023 r. opublikowany został artykuł na stronie Dziennik.pl oraz w wydaniu papierowym Dziennika Gazeta Prawna.

Wynalazki do X edycji konkursu zgłaszały polskie uczelnie, instytuty badawcze i jednostki naukowe PAN. Laureatem konkursu zostaje autor/autorzy wynalazku wybranego z grona wynalazków opublikowanych na łamach "DGP" przez kapitułę konkursu złożoną z przedstawicieli redakcji "DGP", przedstawicieli patronów merytorycznych i medialnych oraz przedstawicieli sponsorów.

 

Artykuł na stronie Dziennika Gazeta Prawna: https://edukacja.dziennik.pl/eureka-dgp/artykuly/8722898,elektromagnes-na-morzu.html?fbclid=IwAR1sHKtkAsr9AFPRtR5eQm7zH64RSOB5Z8AoWkK66gnMSLjaiWdLelxUX2E

Opis rozwiązania: https://eureka.dziennik.pl/wynalazki/Eureka2023_wynalazek77.html

Strona internetowa konkursu "Eureka! DGP - odkrywamy polskie wynalazki": https://eureka.dziennik.pl/

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

A. Żuławska
29.05.2023