Nominacja profesorska dr. hab. inż. Krzysztofa Czaplewskiego, prof. UMG

Nominacja profesorska dr. hab. inż. Krzysztofa Czaplewskiego, prof. UMG

Z przyjemnością informujemy, że Pan dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski, prof. UMG otrzymał tytuł naukowy profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę postanowieniem z dnia 24 lipca 2023 r.

Składamy serdecznie gratulacje od całej społeczności akademickiej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni!

 

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski jest związany z Uniwersytetem Morskim od 2014 roku. Aktualnie jest pracownikiem Katedry Nawigacji. Wcześniej, w latach 1993-2014, pracował w Akademii Marynarki Wojennej, w której między innymi pełnił funkcję dziekana Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego.

Absolwent Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW (1991), kierunek nawigacja. Tytuł doktora w dyscyplinie geodezja i kartografia uzyskał w 2000 roku na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW. W 2005 roku na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia.

Działalność naukowa prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Czaplewskiego ukierunkowana jest na automatyzację procesu prowadzenia nawigacji i poszukiwania kolejnych zastosowań, wprowadzonego w monografii habilitacyjnej, pojęcia interaktywna struktura nawigacyjna oraz rozwinięcie wachlarza zastosowań hybrydowej M-estymacji i funkcji decyzyjno-odpornościowej.

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski jest autorem lub współautorem 150 publikacji, w tym 3 monografii, 7 podręczników i książek o charakterze popularno-naukowym. Dorobek naukowy Profesora był prezentowany w trzech językach (polski, angielski, rosyjski) w 14 krajach (Austria, Egipt, Francja, Hiszpania, Holandia, Japonia, Korea Płd., Niemcy, Rosja, Szwecja, Szwajcaria, USA, Włochy, Wielka Brytania) na 3 kontynentach (Afryka, Azja, Europa).

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski jest bardzo aktywny w krajowych i międzynarodowych organizacjach non-profit. W latach 2014-2022 był przewodniczącym Polskiego Forum Nawigacyjnego. W latach 2012-2015 oraz 2019-2021 pełnił funkcję przewodniczącego European Group of Institutes of Navigation (www.eugin.info). Obecnie, od 2021 roku, jest Prezydentem International Association of Institutes of Navigation (www.iainav.org). Ponadto, od 2014 roku, jako członek International Advisory Council of Resilient, Navigation and Timing Foundation (Alexandria, VA, USA) bierze udział, na prawach obserwatora, w pracach National Space-Based Positioning, Navigation and Timing Advisory Board (www.gps.gov).

Załączniki: 

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

B. von Schada Borzyszkowska
10.08.2023