Panel Cyberbezpieczeństwo w branży morskiej

Centrum Cyberbezpieczeństwa Morskiego reprezentowane przez Pana Rafała Cichockiego, wzięło udział w panelu Cyberbezpieczeństwo w obszarze branży transport, spedycja, logistyka w trakcie Konferencji Polski PCS odbywającej się na promie "Wawel".

Dyskusja w panelu, dotyczyła bezpieczeństwa cybernetycznego polskich portów, które muszą stawiać czoła coraz liczniejszym i bardziej zaawansowanym zagrożeniom generowanym przez state-sponsored threat actors. Dzisiaj jednym z najważniejszych wyzwań jest posiadanie odpowiednich narzędzi i procedur w zakresie Incident Response - zwracał uwagę Rafał Cichocki - ponieważ jak wykazują informacje publikowane przez organizacje takie jak Mandiant w raportach dotyczących Advanced Persistent Threat (APT), incydenty cyberbezpieczeństwa są nieuniknione bez względu na nakłady podejmowane na bezpieczeństwo. Stąd posiadanie odpowiednich środków, polityk oraz procedur w zakresie Incident Response, pozwalających w sposób szybki i skuteczny mitygować skutki ataków jest dzisiaj koniecznością.

Konferencja "Transport, spedycja, logistyka w oparciu o nowoczesne narzędzia informatyczne" dotyczyła wdrożenia systemu PCS (Port Community System). Jak informował minister Marek Gróbarczyk: "Został on wdrożony w trzech polskich portach: Gdańsk, Gdynia, Szczecin-Świnoujście. Jest to dla nas niezwykle ważne, ponieważ jest to element, który bezwzględnie poprawia naszą konkurencyjność. Z drugiej strony tworzy jedno z najnowocześniejszych rozwiązań, które pośrodkuje nas wśród największych portów, z którymi konkurujemy i którym chcemy dorównać."

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

Redaktor
10.02.2023