dr inż. Mateusz Gil

 

Uprzejmie informujemy, że nasz pracownik mgr inż. Mateusz Gil z Katedry Nawigacji po publicznej obronie rozprawy doktorskiej, pozyskaniu pozytywnej opinii Rady Naukowej oraz  głosami członków Senatu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni uzyskał stopień naukowy

doktora nauk inżynieryjno-technicznych
w zakresie inżynieria lądowa, geodezja i transport

Temat rozprawy doktorskiej: "Metoda wyznaczania dynamicznego granicznego obszaru manewrowego dla statku morskiego w sytuacji kolizyjnej" 

 

Promotorem był: dr hab. inż. Jakub Montewka, prof. PG
Promotorem pomocniczym był: dr inż. Krzysztof Wróbel

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Jacek Skorupski Recenzja
dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka, prof. PM Recenzja
prof. dr hab. inż. Roman Śmierzchalski Recenzja

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

A.Kaizer
25.06.2023