Ranking studentów na podstawie złożonych wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów

Wydziałowa Komisja Stypendialna
zgodnie z Regulaminem Świadczeń studentów UMG
ogłasza ranking na podstawie wszystkich złożonych wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów
Przypominamy, że ranking NIE JEST LISTĄ OSÓB, którym stypendium zostało przyznane.

Od w/w rankingu istnieje możliwość odwołania w terminie 7 dni od daty ogłoszenia rankingu tj. od 15.03.2023r

Decyzje o przyznaniu stypendium zostaną wystawione w połowie kwietnia 2023r.

Wypłata świadczeń nastąpi z wyrównaniem pod koniec kwietnia/ na początku maja, po podpisaniu decyzji.

Rankingi na poszczególne Kierunki dostępne są w załącznikach.

Załączniki: 

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

P.Krajewska
15.03.2023