Wizyta przedstawicieli firmy BP

W dniu 16 października 2023 roku na Wydziale Nawigacyjnym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z inicjatywy pracowników Katedry Nawigacji UMG (dr inż. Kamil Formela, mgr inż. kpt. ż.w. Paweł Kołakowski) gościliśmy przedstawicieli firmy BP (British Petroleum), zarządzającej m.in. wysoce zaawansowanymi technologicznie statkami LNG.

Wizyta była owocem wcześniej nawiązanych relacji z firmą Bernhard Schulte Shipmanagement Poland (zajmująca się pośrednictwem w zatrudnianiu polskich marynarzy na statkach armatorów zagranicznych), która pośredniczyła w przygotowaniach tej wizyty.

BP Shipping, to morska część brytyjskiego koncernu naftowego BP z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Firma ta jest jednym z wiodących i najbardziej innowacyjnych dostawców skroplonego gazu ziemnego (LNG) na świecie, odgrywającym kluczową rolę w złożonym transporcie LNG do konsumentów.

Celem wizyty było przedstawienie procesu dydaktycznego i prezentacja infrastruktury dydaktycznej (laboratoriów i symulatorów), wykorzystywanej w procesie kształcenia studentów Wydziału Nawigacyjnego, na kierunku Nawigacja, specjalność Transport Morski.

Przedstawiciele BP przedstawili również studentom Wydziału Nawigacyjnego na specjalności Transport Morski profil działalności firmy oraz plany dotyczące prac mających na celu zaoferowanie studentom WN UMG praktyk eksploatacyjnych na statkach typu LNG oraz ofertę programów stypendialnych.    

Firmę BP reprezentowali Shankar Rajasekharan (Logistics and Training Manager) oraz Clarence Sundram (Crewing Lead). Wydział Nawigacyjny reprezentowali pracownicy Katedry Nawigacji (dr inż. Przemysław Dziula, dr inż. Kamil Formela, mgr inż. kpt. ż.w. Paweł Kołakowski).

 

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

A.Kaizer
17.10.2023